Julkaistu 
Jyrki Pönkkä

Karhun metsästyksen aloitus epävarmaa - "Karhua ja sutta ei pidä yhdistää millään tavalla toisiinsa"

Karhunmetsästyksellä on Hattusen mukaan pitkät perinteet. Perinteiden ylläpito pitää yllä myös tärkeää ammattitaitoa ja tietoa, jota täytyy olla, kun elämme karhujen kanssa rinta rinnan. Arkistokuva: Kimmo Kirves Karhunmetsästyksellä on Hattusen mukaan pitkät perinteet. Perinteiden ylläpito pitää yllä myös tärkeää ammattitaitoa ja tietoa, jota täytyy olla, kun elämme karhujen kanssa rinta rinnan.

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestöt ovat hakeneet muutosta Suomen riistakeskuksen tekemiin päätöksiin koskien karhun kannanhoidollista metsästystä.

Muutoksenhaku kohdentuu seitsemään lupapäätökseen Pohjois-Karjalan alueella, yhteen lupapäätökseen Kainuun alueella ja yhteen lupapäätökseen Pohjois-Hämeessä.
– Valituspäätökset ovat valikoituneet sillä perusteella, että ne koskevat suurta eläinmäärä. Alueet ovat lisäksi sellaisia, että karhuun on aiempina vuosina kohdentunut alueen kannan kokoon nähden voimakas metsästyspaine ja/tai alueen karhukanta on laskusuuntainen, Luonnonsuojeluliitto Tapiola perustelee muutoksenhakua.
Käytännössä valitusten alla ovat lähes kaikki Pohjois-Karjalaan myönnetyt 97 poikkeuslupaa. Lupapäätökset, joista on valitettu ovat Lieksan, Keski-Karjalan, Joensuu-Enon, Ilomantsin, Ylä-Karjalan, Tuupovaaran ja Juuan lupa-alueet. Näiden lupa-alueiden yhteenlaskettu metsästyskiintiö on 92.
– Olemme valittaneet karhunmetsästysluvista siksi, että ne ovat lainvastaisia, tiivistää Luonnonsuojeluliitto Tapiolan puheenjohtaja Leena Iivonen Yleisradiolle antamassaan haastattelussa.
Lainvastaisuudella Iivonen viittaa siihen, että karhu on Euroopan Unionin luonnonsuojeludirektiivissä tiukasti suojeltu nelosliitteen laji ja raamit karhunkaatoon tulevat direktiivistä.
– Suomessa karhunkaatolupia on myönnetty valtavasti alueille, joissa karhukanta on jo taantunut, Iivonen selventää valituksen syitä Yleisradion haastattelussa.
Iivonen painottaa lisäksi, että tavoitteena ei ole kiusata eikä hankaloittaa yksittäisten metsästäjien elämää.
– Karhuun pitäisi soveltaa täsmälleen samaa lainsäädäntöä kuin suteen, aivan yhtä tiukkaa, Iivonen näkee.

Ei tullut yllätyksenä

Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Timo Hattunen on Iivosen lausuntojen kanssa täysin eri linjoilla.
– Karhua ja sutta ei pidä yhdistää millään tavalla toisiinsa. Puhumme aivan eri eläimistä, joiden kannanhoitosuunnitelmat ja kannat ovat aivan eri luokkaa, Hattunen korostaa.
Hattunen huomauttaa, että karhunmetsästyksen lomassa metsästäjät tuottavat Luonnonvarakeskukselle todella tärkeää tietoa karhukannan koosta ja laadusta. Riistakantojen seuranta on ympärivuotinen tapahtuma ja sitä tekevät metsästäjät petoyhdyshenkilöinä ja riistakolmiolaskijoina.
– Tätä tietoa ei kerää tällä laajuudella kukaan muu kuin metsästysseurat. Seurat kartoittavat karhukantaa aktiivisesti ja karhut ovat tarkassa seurannassa. Puheet siitä, että emme tietäsi karhukantojen todellista kokoa eivät pidä paikkansa. Karhukannan koko on meillä tarkasti tiedossa.
Hattuselle Luonnonsuojeluliitto Tapiolan tekemät valitukset eivät tulleet yllätyksenä.
– Tätä me vähän osasimme ounastella jo silloin, kun kyseinen taho valitti Keski-Suomen ilvesluvista. Mutta täytyy sanoa, että vaikka tätä osasimme osin odottaa, niin kyllä tämä tuntuu puhtaalta kiusanteolta, ei miltään muulta, Hattunen korostaa.
Hattunen pitää metsästäjien hakemaa lupamäärää kohtuullisena, joten hän ei löydä senkään perusteella mitään perusteita valituksien tekemiselle.
– Kuten sanoin, me seuraamme kantaa, ja tiedämme, mikä se on. Lupamäärät haetaan siten, että kanta sen kestää. Kyllä metsästysseurat tietävät, mitä tekevät, Hattunen lisää.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Käynistyykö metsästys?

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestöt ovat hakeneet myös metsästyslupien täytäntöönpanokieltoa (Lähde: Maaseudun tulevaisuus). Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallinto-oikeus antaa ensin välipäätöksen, jossa karhujahdin aloitus joko kielletään tai sallitaan.
Jos hallinto-oikeus määrää riistakeskuksen päätöksille täytäntöönpanokiellon, tämä estää metsästyksen alkamisen.
Karhujahdin on tarkoitus käynnistyä 20. elokuuta.
Hattunen toivoo, että tässä karhuasiassa ei päädytä samaan tilanteeseen, missä olemme tällä hetkellä suden kohdalla.
Tällä Hattunen tarkoittaa, että tilanne kärjistyisi pisteeseen, jossa kyse on ainoastaan eri tahojen välisestä syyttelystä ilman vankkaa faktapohjaa.
– Fakta on karhun kohdalla tällä hetkellä se, että kanta kestää lupamäärien mukaisen verottamisen.
– Täytyy kuitenkin myöntää, että luonnonsuojeluliitto Tapiola on valmistellut valituksen huolellisesti, ja itse valituksen sisältö oli perusteltu laajasti.
Hattusen mukaan nyt ei pidä missään tapauksessa kuitenkaan provosoitua.
– Ainoa, mitä me voimme tehdä, on odottaa, Hattunen korostaa.

Mikä Tapiola?

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on perustettu vuonna 2015. Tapiola on tullut tunnetuksi aktiivisesta osallistumisesta muun muassa susiin liittyvissä kysymyksissä. Luonnonsuojeluliitto Tapiola kuvailee itseään seuraavasti:– Olemme aktiivinen innovatiivinen tuore toimija, jonka tavoitteena on tehdä itsensä tarpeettomaksi ohjaten valtiohallinnollisia toimia siihen suuntaan, että jatkuva huoli luonnontilasta ei ole tarpeen.

Kommentoi

Hae sivuilta