Julkaistu 

Lukijalta: Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakennustoimikunnasta eronnut Juhani Rouvinen: "Seurakunta sotkee tahtotilaa väitteillään"

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän virkakunta on ryhtynyt massiiviseen ”informaatiosotaan” Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelun tiimoilta.

Viestinnässä on ryhdytty torjumaan seurakuntalaisten palautteita jo melkein ennen kuin niitä on kaivettu palautelaatikosta. Tulee kuva kuin seurakunnan viestintä olisi valjastettu epäsuosioon ajautuneen kirkon suunnitteluorganisaation käyttöön.
Kirkon palon jälkeen seurakuntalaisten keskuudessa tuotiin esille yleinen tahtotila, jonka mukaan uuden kirkon toivotaan muistuttavan ulkoasultaan mahdollisimman pitkälle palanutta kirkkoa. Tämän on selvitetty olevan mahdollista yhteisen kirkkovaltuuston valitseman ristikirkon runkomuodon vuoksi, vaikka kirkkorakennus toimitiloiltaan muutoin tuleekin vastamaan ajanhaasteisiin. Monen mielenmaisema ja pitäjän ikoninen maisemakuva halutaan takaisin.
Rakennustoimikunnan kirkon suunnitelmista pyytämän palautteen myötä kävi selväksi, että tahtotila palaneen kirkon ulkomuodosta elää edelleen vahvasti seurakuntalaisten keskuudessa. Tämä tuli esille mm. runsaan kahdensadan henkilön allekirjoittamalla nettiadressilla, joskin se oli tiedotteessa jäänyt mainitsematta. Seurakunnan tiedotteen mukaan muissakin palautteissa oli julkisivuluonnokseen pettyneitä kommentteja.
Seurakunta sotkee tahtotilaa väitteillään, ettei se ole luvannut taika sopinut entisen näköisen kirkon suunnittelua. Ei kyseinen tahtotila ole riippuvainen lupauksista tai sopimuksista.
Seurakunnan tiedotteen rajuin vääristely on väittämä, jonka todetaan yleisöllä olevan virheellinen käsitys siitä, ettei mukamas uuden kirkon maisemallisen ristikirkon suunnitelmaa olisikaan vielä kokonaisuudessaan hyväksytty.  Tiedotteessa annetaan ymmärtää maisemallisen ristikirkon luonnosten tulleen hyväksytyksi kaikissa seurakunnan luottamushenkilötoimielimissä.
Seurakuntaneuvos todisteli kirjoituksellaan samaa aiemmin tässä lehdessä.
Olen kysellyt useilta eri toimielimiin kuuluvilta seurakunnan luottamushenkilöiltä, onko näin, koska päätöksiä ei löydy pöytäkirjoista. Heidän mukaansa toimielimet eivät ole käsitelleet muunlaisia kirkon rakennussuunnitelmia kuin millaisena ne olivat 14.10.2021 yhteisessä kirkkovaltuustossa ”Tontinkäyttösuunnitelman hyväksymisen” nimikkeellä.
Tuolloin valtuusto hyväksyi esillä olleitten kolmen kirkkorakennusehdotelman joukosta vaihtoehdon maisemallinen ristikirkko. Päätös perustui luonnoksissa ehdotettuihin kirkkorakennuksen runkomuotoihin (pohjapiirrosluonnoksiin). Valitettavasti kovin vaatimattomia olivat tuolloin valtuustolle esitetyt piirrokset (löytyvät pöytäkirjan liitteinä), vaikka niitä päätöksessä nimitetäänkin kirkkohankkeen L1 luonnoksiksi.
Vasta 19.11.2021 seurakunnan ensimmäinen ja tähän mennessä tietääkseni ainoa toimielin eli rakennustoimikunta hyväksyi julkisuudessa nähtävillä olleen kirkon julkisivupiirustuksen. Tosin julkisivuluonnoksia rakennustoimikunta käsitteli mm. jo 31.8.2021 pyytäen arkkitehdiltä uutta esitystä kattomuodosta. Aivoriihien ynnä muiden palaverien jälkeen saatiin arkkitehdiltä sentään räystäät kirkkoon, mutta katon osalta muut merkittävät muutokset jäivät saamatta.  
Mikäli tuolloin 19.11. rakennustoimikuntaan kuuluneet seurakunnan kirkkoherra ja/tai seurakuntaneuvos olisivat kannattaneet vähemmistöön jäänyttä ehdotusta, niin mitä todennäköisemmin tällä hetkellä kiihtelysvaaralaisessa seurakunta-/pitäjäyhteisössä asiasta levottomien, surullisten ehkäpä jopa ahdistuneitten ja suuttumustakin sisältävien mielialojen sijaan oltaisiin hyvinkin positiivisin mielin.
”Seurakuntalaisten osallisuus vahvistuu” on Kuopion hiippakunnan ja myös Joensuun ev.lut. seurakuntien yksi viidestä keskeisestä painopisteestä.  Paikallisen yhteisön osallisuustahtoa palon jälkeen osoitti halu kirkon rakentamistalkoisiin kuten myös tuottoisa rahankeruu.
Nyt seurakuntalaiset ovat osoittaneet vahvaa osallisuutta suunnitteluun. Nähtäväksi jää tuottaako se seurakuntalaisten toivoman lopputuleman. Seurakunnan virkakoneiston käynnistämän vääriä tietoja antavan ”informaatiosodan” perusteella kuuleminen jäänee jälleen kerran ns. lumetoiminnaksi, elleivät seurakunnan todelliset päättäjät sittenkin näe tärkeämpänä seurakuntalaisten kuin arkkitehdin tahtotilan toteutumista.
Mainittakoon, että asemakaavan mukaan kirkon rakennuspaikka ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Voi vain arvailla, miten hyvin esitetty kirkon luonnos toteuttaa asemakaavamääräyksiä.
Se on kuitenkin varmaa, ettei tätä rakennustoimikunnan esillä ollutta luonnosta juuri kukaan jäisi kaipaamaan., vaikkei se toteutuisikaan.
Sen sijaan seurakuntalaisten tahtotilan toteutus toisi yhteisöllistä iloa.
Juhani Rouvinen
Vaara-Karjalan seurakunnan
ja Kiihtelysvaaran pitäjäyhteisön jäsen

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kommentoi

Hae sivuilta